Toimintasuunnitelma 2021

Missio

EOL:n tarkoituksena on toimia elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelimenä ja etujärjestönä.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää jäsentensä pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa että edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Visio

”Työelämän osaamisen asiantuntija, kehittäjä ja suunnannäyttäjä sekä elinkeinoelämän oppilaitosten merkittävin edunvalvoja”

Strategiset painopisteet 2020 – 2023

    • Yhteistyö, verkostoituminen ja viestintä
    • Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen
    • Elinkeinoelämän oppilaitosten edunvalvonta

Toimenpiteet 2021

Painopiste Tehtävä
Toiminnan vahvistaminen EOL ry:n yhteistyöverkostojen työn aloitus ja vakiinnuttaminen
Sijoitusstrategioiden käsittely ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Jäsenhankinta
Ulkopuolisen rahoituksen hankinta (mm. apurahat, hankerahat)
Edunvalvonta Koulutuspoliittinen selonteko
Jatkuvan oppimisen työryhmä ja toimenpiteet sekä jatkuvan oppimisen tiekartan toimeenpano
Oppivelvollisuuden pidentämisen toimeenpano
Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä
Siirtymäsäännöksen nojalla toimivien oppilaitosten järjestämisluvat ja niihin vaikuttaminen
Päättäjätapaamiset
Yhteistyö Aktiivinen yhteistyö muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa
EOL ry:n yhteistyöverkoston toiminnan aloittaminen
Viestintä Twitter-näkyvyyden kasvattaminen
Uusien nettisivujen tekeminen (ostopalveluna)
Jäsenkirjeen kehittäminen
Vaikuttavuusviestinnän kehittäminen
Työelämän kehittäminen EOL ry:n jäsenkunnan merkittävyyden nosto koulutuspolitiikan päätöksenteossa
Osaamisen ennakointi: EOL ry:n ja OPH:n välisen yhteistyön aloittaminen ja vahvistaminen