Toimintasuunnitelma 2020

Missio

EOL:n tarkoituksena on toimia elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelimenä ja etujärjestönä.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää jäsentensä pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa että edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Visio

”Työelämän osaamisen asiantuntija, kehittäjä ja suunnannäyttäjä sekä elinkeinoelämän oppilaitosten merkittävin edunvalvoja”

Strategiset painopisteet 2020 – 2023

    • Yhteistyö, verkostoituminen ja viestintä
    • Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen
    • Elinkeinoelämän oppilaitosten edunvalvonta

Toimenpiteet 2020

Painopiste Tehtävä
Toiminnan käynnistäminen Toiminnan organisointi ja toiminnanjohtajan rekrytointi
Vaikuttamisen arviointi
Sidosryhmäkartan luominen
Edunvalvonta Koulutuspoliittinen selonteko
Jatkuvan oppimisen työryhmä
Oppivelvollisuuden pidentämisen työryhmä
Muuttuvat osaamistarpeet
Globaalit muutostarpeet
Päättäjätapaamiset
Yhteistyö Aktiivinen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Oma hanketoiminta
Viestintä Räväkkä lehti-ilmoitus
Some-kampanja, samma på svenska
Jäsenistön tietoiskut
Työelämän kehittäminen Oppiminen töissä (70/20/10) arvoon lähi- ja verkko-oppimisen rinnalla)
Johtamisen muutoksen tukeminen (x/y/z-sukupolvet, maahanmuutto)