Lausunnot ja kyselyt

LAUSUNNOT

OKM Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteet 21.9.2020

https://eolry.fi/wp-content/uploads/2020/09/EOL-ry-Lausunto-OKM-amm-koulutuksen-rahoituksen-laskentaperusteet-21092020.pdf

OKM-Oppivelvollisuus 11.6.2020Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppivelvollisuuslaki (VN/1985/2020-OKM-1)

  • OKM – HE laieiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ammatillisesta-koulutuksesta-annetun-lain-muuttamisesta-17.8.2020

KUULEMISET

OKM Jatkuvan oppimisen kehittäminen 2.10.2020

https://eolry.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kuulemistilaisuus-Jatkuvan-oppimisen-kehittäminen-2.10.2020.pdf

  • KYSELYJEN YHTEENVEDOT

Koronaan ja edunvalvontaan liittyvä kesä2020