Etusivu

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry:n toiminnanjohtajana 1.9.2020 on aloittanut Soile Koriseva.

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry:n tarkoituksena on toimia elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelimenä sekä etujärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää yksityisten ammatillisten ja elinkeinoelämän oppilaitosten pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa ja edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • pyrkii vaikuttamaan ammatilliseen koulutukseen sekä muihin jäsentensä toimintaan liittyviin kysymyksiin pitämällä yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja alan työmarkkina- sekä muihin järjestöihin
  • toimii yhteistyössä elinkeinoelämän lähtökohdista ja opetusalan toimijoiden kanssa
  • antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja suosituksia jäsenilleen ja opetusviranomaisille
  • järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja
  • edistää jäsentensä verkostoitumista ja osaamisen jakamista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

  • voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta sekä kiinteää omaisuutta